Šaltinis - vadovėliai pradinukams
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Seminarai Siūlome perskaityti

„Vei, saulelė, tikt žiūrėk! atkopdama greitai,
Brinkina jau laukus ir žolę ragina keltis;
Vei! ne daugio reiks, tuo vėl kvietkas pasidarę
Uostysim ir garbysim pavasarį margą.“


Kristijonas Donelaitis

Mielieji Mokytojai, šviesių, šiltų ir linksmų šv. Velykų!

Naujienos:

 • Straipsnis „Kristijonas Donelaitis ir kiti klasikai pradinėse klasėse“.
 • A. Arlauskienės, D. Sabulienės, D. E. Solovjovienės ir R. Vaičėnienės straipsnis „Ketvirtokai skaito Kristijono Donelaičio „Metus“.
 • Mokytojos metodininkės Dalios Elenos Solovjovienės pamokos Kristijono Donelaičio saulė poemoje „Metai“ planas.
 • Metodinė medžiaga IV klasei „Donelaičiui pažinti“.
 • Diktantas ketvirtokų rašybos ir skyrybos gebėjimams įvertinti.
 • Lentelė diktanto rezultatams apibendrinti.
 • Lentelės rašybos ir skyrybos gebėjimams įsivertinti ir įvertinti IV klasėje.

Atnaujinti II pusmečio lietuvių kalbos ugdymo savaitiniai planai:

Mielieji Mokytojai, svetainėje rasite:
 • Ilgalaikių lietuvių kalbos ugdymo planų pavyzdžių.
 • Savaitinius lietuvių kalbos ugdymo planus.
 • Užduočių mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimams diagnozuoti.
 • Diktantų pavyzdžių II ir IV klasei.
 • Rekomenduojamų skaityti knygų sąrašus.
 • Seminarų temas.
 • Metodinių straipsnių.

Kviečiame lankytis mūsų svetainėje! Joje ir toliau bus skelbiama naujos metodinės medžiagos. Primename, kad siūlomi seminarai yra nemokami. Jeigu norite pasidalyti patirtimi, kyla sunkumų ugdant mokinių kalbą, reikalinga metodinė pagalba, rašykite adresu marcelioniene@gmail.com.


© 2012 Elena Marcelionienė Marijos Marcelionytės piešinys iš žurnalo "Bitutė"