Šaltinis - vadovėliai pradinukams
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Seminarai Siūlome perskaityti

„Dievui būk garbė! sveiki pavasarį baigiam
Ir visi drūti pargrįžtant vasarą matom.
Vei! kaip vėl aukštyn saulelė kopti paliovė
Ir, aukščiaus savo žėrintį nuritusi ratą,
Ant dangaus išgaidryto sėdėdama žaidžia.“

Kristijonas Donelaitis

Mielieji Mokytojai, sėkmingos moklo metų pabaigos, gražių vasaros atostogų!

Baigdami mokslo metus galite pasinaudoti šia svetainės medžiaga:

 • Užduotimis I–IV klasės mokinių pasiekimų vertinimui baigus mokslo metus.
 • Diktantų pavyzdžiais.
 • Diktantų vertinimo lentelėmis.
 • Rekomenduojamų skaityti knygų sąrašais I – IV klasei.

Kitais mokslo metais svetainėje rasite:

 • Atnaujintų ilgalaikių lietuvių kalbos ugdymo planų pavyzdžių.
 • Atnaujintus savaitinius lietuvių kalbos ugdymo planus pagal „Šaltinėlius“, „Šaltinius“ ir „Naujuosius šaltinius“ I – IV klasei.

Kita metodinė medžiaga:

 • Straipsnis „Kristijonas Donelaitis ir kiti klasikai pradinėse klasėse“.
 • A. Arlauskienės, D. Sabulienės, D. E. Solovjovienės ir R. Vaičėnienės straipsnis „Ketvirtokai skaito Kristijono Donelaičio „Metus“.
 • Mokytojos metodininkės Dalios Elenos Solovjovienės pamokos Kristijono Donelaičio saulė poemoje „Metai“ planas.
 • Metodinė medžiaga IV klasei „Donelaičiui pažinti“.
 • Diktantas ketvirtokų rašybos ir skyrybos gebėjimams įvertinti.
 • Lentelė diktanto rezultatams apibendrinti.
 • Lentelės rašybos ir skyrybos gebėjimams įsivertinti ir įvertinti IV klasėje.
 • Straipsnis „Kaip vadovėlių autoriai įgyvendina Lietuvių kalbos bendrąją programą: žinių apie kalbos sandarą aspektas“.

Kviečiame lankytis mūsų svetainėje! Joje ir toliau bus skelbiama naujos metodinės medžiagos. Primename, kad siūlomi seminarai yra nemokami. Jeigu norite pasidalyti patirtimi, kyla sunkumų ugdant mokinių kalbą, reikalinga metodinė pagalba, rašykite adresu marcelioniene@gmail.com.


© 2012 Elena Marcelionienė Marijos Marcelionytės piešinys iš žurnalo "Bitutė"