Šaltinis - vadovėliai pradinukams
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Seminarai Siūlome perskaityti

„Ant saulelė vėl nu mūs atstodama ritas
Irgi palikusi mus greita vakarop nusileidžia.
Vei kasdien daugiaus ji mums savo spindulį slepia;
O šešėliai vis ilgyn kasdien išsitiesia.“

Kristijonas Donelaitis


Tarptautiniai PIRLS tyrimai atskleidė, kad nuo 2001 m. vis prastėja Lietuvos ketvirtokų skaitymo gebėjimų pasiekimai (PIRLS 2011 ataskaita. 4 klasė. V.: Nacionalinis egzaminų centras, p. 18). Ieškoma šio reiškinio priežasčių, skelbiamos įvairios akcijos. Tačiau pasiekti gerų rezultatų – išmokti sklandžiai skaityti ir suprasti tekstą – galima tik skaitant. Todėl šiais mokslo metais svetainėje bus skelbiama įvairios metodinės medžiagos, skirtos skaitymo mokymui, ypač teksto supratimui. Planuojama parengti grožinių ir negrožinių tekstų skaitymo strategijos pavyzdžių, kuriuos mokytojas galės kūrybiškai taikyti savo klasėje. Pirmas toks pavyzdys – vienos knygos skaitymo strategijos planas: Gendručio Morkūno „Velniškai karštos atostogos“.

Naujienos:

Kita metodinė medžiaga: diktantų tekstai, diagnostinio ir apibendrinamojo vertinimo užduotys, pasiekimų įvertinimo lentelės, pasiekimų aprašai, rekomenduojamų skaityti knygų sąrašai ir kt.

Kviečiame lankytis mūsų svetainėje! Joje ir toliau bus skelbiama naujos metodinės medžiagos. Primename, kad siūlomi seminarai yra nemokami. Jeigu norite pasidalyti patirtimi, kyla sunkumų ugdant mokinių kalbą, reikalinga metodinė pagalba, rašykite adresu marcelioniene@gmail.com.© 2012 Elena Marcelionienė Marijos Marcelionytės piešinys iš žurnalo "Bitutė"