Šaltinis - vadovėliai pradinukams
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Seminarai Siūlome perskaityti
Tik kalba aprėpęs pasaulį, žmogus gali mąstyti ir būti dvasingas.
Marcelijus Martinaitis

Svetainėje rasite šią metodinę medžiagą:

  • Ilgalaikių lietuvių kalbos ugdymo planų pavyzdžių.
  • I pusmečio savaitinius lietuvių kalbos ugdymo planus pagal „Šaltinėlį“ (I ir II klasei), „Šaltinį“ (III ir IV klasei), „Naująjį šaltinį“ (II, III ir IV klasei).
  • Diagnostinio ir apibendrinamojo vertinimo užduočių, pasiekimų vertinimo lentelių, aprašų.
  • Diktantų ir jų analizės pavyzdžių.
  • Metodinių patarimų, kaip skaityti ir analizuoti grožinius ir negrožinius tekstus.
  • Seminarų temas.
  • I – IV klasių mokiniams siūlomų skaityti knygų sąrašus.
  • Metodinių straipsnių įvairiomis lietuvių kalbos ugdymo temomis.
  • Lietuvių kalbos ugdymo(si) gaires užsienio lituanistinėms šeštadieninėms mokykloms.
Kviečiame lankytis mūsų svetainėje! Joje ir toliau bus skelbiama naujos metodinės medžiagos. Jeigu norite pasidalyti patirtimi, kyla sunkumų ugdant mokinių kalbą, reikalinga metodinė pagalba, rašykite adresu marcelioniene@gmail.com.

© 2012 Elena Marcelionienė Marijos Marcelionytės piešinys iš žurnalo "Bitutė"