Šaltinis - vadovėliai pradinukams
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Seminarai Siūlome perskaityti

Svetainėje rasite šią metodinę medžiagą:

  • I – IV klasių ilgalaikius lietuvių kalbos ugdymo planus pagal atnaujintą 2016 m. lietuvių kalbos programą.
  • II pusmečio savaitinius lietuvių kalbos ugdymo planus pagal „Šaltinėlį“ (I ir II klasei), „Naująjį šaltinį“ (II, III ir IV klasei), „Šaltinį“ (III ir IV klasei).
  • I pusmečio savaitinius lietuvių kalbos ugdymo planus pagal „Šaltinėlį“ (I ir II klasei), „Naująjį šaltinį“ (II, III ir IV klasei), „Šaltinį“ (III ir IV klasei).
  • Diagnostinio ir apibendrinamojo vertinimo užduočių, pasiekimų vertinimo lentelių, aprašų.
  • Diktantų ir jų analizės pavyzdžių.
  • Metodinių patarimų, kaip skaityti ir analizuoti grožinius ir negrožinius tekstus.
  • Seminarų temas.
  • I – IV klasių mokiniams siūlomų skaityti knygų sąrašus.
  • Metodinių straipsnių įvairiomis lietuvių kalbos ugdymo temomis.
  • Lietuvių kalbos ugdymo(si) gaires užsienio lituanistinėms šeštadieninėms mokykloms.


Kviečiame lankytis mūsų svetainėje! Joje ir toliau bus skelbiama naujos metodinės medžiagos. Jeigu norite pasidalyti patirtimi, kyla sunkumų ugdant mokinių kalbą, reikalinga metodinė pagalba, rašykite adresu marcelioniene@gmail.com.

© 2012 Elena Marcelionienė Marijos Marcelionytės piešinys iš žurnalo "Bitutė"