Šaltinis - vadovėliai pradinukams
1 klasė 2 klasė 3 klasė 4 klasė Seminarai Siūlome perskaityti

„Skaitymas nėra tik intelektualus žaidimas, tai ir vienintelis būdas suvokti pasaulį, vienintelė galimybė užsidėti „pilnatvės akinius“ banalybių ir nuobodulio kupiname gyvenime. Jei nemokame mūsų jaunuolių skatinti skaityti, kokiu kitu būdu suformuosime emocinę, svarbiausią, ugdymo dalį? Pernelyg sutelkus mokymą į racionalumą bei naudą, skaitymo vietą užims ir skurstančioms emocijoms vadovaus visi kiti prastos kokybės pakaitalai.“

Emili Teixidor. Skaitymas ir gyvenimas (V., 2014, p. 26)

Tarptautiniai PIRLS tyrimai atskleidė, kad nuo 2001 m. vis prastėja Lietuvos ketvirtokų skaitymo gebėjimų pasiekimai (PIRLS 2011 ataskaita. 4 klasė. V.: Nacionalinis egzaminų centras, p. 18). Ieškoma šio reiškinio priežasčių, skelbiamos įvairios akcijos. Tačiau pasiekti gerų rezultatų – išmokti sklandžiai skaityti ir suprasti tekstą – galima tik skaitant. Todėl šiais mokslo metais svetainėje bus skelbiama įvairios metodinės medžiagos, skirtos skaitymo mokymui, ypač teksto supratimui. Planuojama parengti grožinių ir negrožinių tekstų skaitymo strategijos pavyzdžių, kuriuos mokytojas galės kūrybiškai taikyti savo klasėje. Pirmas toks pavyzdys – vienos knygos skaitymo strategijos planas: Gendručio Morkūno „Velniškai karštos atostogos“.

Naujienos:

Metodinė medžiaga:
  • Ilgalaikių lietuvių kalbos ugdymo planų pavyzdžiai.
  • Pirmo ir antro 2014–2015 m. m. pusmečio savaitiniai lietuvių kalbos ugdymo planai pagal I klasės „Šaltinėlį“, II–IV klasės „Naujuosius šaltinius“ ir pagal anksčiau išleistus vadovėlius „Šaltinėlį (II kl.) bei „Šaltinius (III–IV kl.). Atnaujintuose planuose ypatingas dėmesys skiriamas skaitomo teksto supratimui, ypač III ir IV klasėje.
  • Grožinio ir negrožinio teksto skaitymo mokymo metodiniai patarimai, siūlymai, teksto analizės pavyzdžiai (žr. skyriuje „Siūlome perskaityti“).
  • Diktantų tekstai, diagnostinio ir apibendrinamojo vertinimo užduotys, pasiekimų įvertinimo lentelės, pasiekimų aprašai, rekomenduojamų skaityti knygų sąrašai ir kt.

Kviečiame lankytis mūsų svetainėje! Joje ir toliau bus skelbiama naujos metodinės medžiagos. Primename, kad siūlomi seminarai yra nemokami. Jeigu norite pasidalyti patirtimi, kyla sunkumų ugdant mokinių kalbą, reikalinga metodinė pagalba, rašykite adresu marcelioniene@gmail.com.© 2012 Elena Marcelionienė Marijos Marcelionytės piešinys iš žurnalo "Bitutė"